w Górowie Iłąweckim

w Górowie Iłąweckim

SKRÓCONA HISTORIA

Koła Łowieckiego „LEŚNIK w Górowie Iławeckim”

Myśl założenia Koła Łowieckiego przy Nadleśnictwie Górowo Iławeckie zrodziła się w końcu 1959r. Zebranie organizacyjne przyszłego Koła odbyło się w dniu 10.11.1959r..

 

Staraniem ówczesnego Nadleśniczego mgr inż. Henryka Lisowskiego zorganizowano kurs przygotowawczy do egzaminów z zakresu łowiectwa dla przyszłych myśliwych.

Walne zgromadzenie członków przyszłego Koła odbyło się w dniu 17.02.1960r. , na którym wybrano Zarząd i Komisję rewizyjną oraz nadano nazwę koła – „KOŁO ŁOWIECKIE LEŚNIK w GÓROWIE IŁAWECKIM”.

Ponadto opracowano i podpisano przez zgromadzonych Statut Koła, który został przyjęty przez Zarząd Wojewódzki PZŁ w Olsztynie w dniu 17.03.1960r. W dniu 30.03.1960r. Koło zostało wpisane do Rejestru Kół Łowieckich w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Górowie Iławeckim.

 

Założycielami Koła Łowieckiego byli koledzy:

- mgr inż. Henryk Lisowski

- mgr inż. Janusz Jankowski

- Kazimierz Włochowicz

- Witold Milewski

- Wiktor Lechki

- Ignacy Szczepanek

- Franciszek Borodzicz

- Józef Beer

 

W skład pierwszego Zarządu Koła weszli Koledzy:

 

Prezes – mgr inż. Henryk Lisowski

Łowczy – Józef Beer – lekarz weterynarii

Skarbnik – Wiktor Lechki

Sekretarz – mgr inż. Janusz Jankowski

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

Przewodniczący – Witold Milewski

Członkowie – Ignacy Szczepanik

Franciszek Borodzicz

 

Umowę o dzierżawę obwodu łowieckiego nr 47 podpisano 1.07.1060r., powierzchnia wydzierżawionego obwodu wynosiła 8 386 ha. W dniu 4.01.1964r. wydzierżawiono obwód nr 46 o powierzchni 8 425 ha. Przyjęty obwód był zaniedbany pod względem zagospodarowania łowieckiego i hodowlanego. Stan zwierzyny był niski.

Nowego podziału obwodów łowieckich dokonano w dniu 1.07.1964r. z dzierżawionych dwóch obwodów łowieckich utworzono trzy obwody nr 44, 45, 48 o łącznej powierzchni 16 306 ha.

Po zmianie podziału administracyjnego Kraju, zmieniono nr obwodów na 21, 22 i 23. Obecna numeracja obwodów 48, 49, 50.

 

Aktualna powierzchnia obwodów wynosi: 16 950 ha, z tego:

 

leśna – 3494 ha.

polna – 13 456 ha.

 

Obwody są zaliczone do kategorii słabych, obwód nr 49 do bardzo słabych.

Po wydzierżawieniu obwodów rozpoczęto dokarmianie zwierzyny w okresach zimowych. Śnieżna i mroźna zima w sezonie 1969/70r. spowodowała duży ubytek w zwierzynie, przez to wstrzymano polowanie w sezonie 1970/71r. stan zwierzyny drobnej (zajęcy i kaczek) był niski, a z biegiem lat jeszcze zmalał.

 

W dotychczasowy okresie działalności Koła pozyskano medalowe trofea:

 

- oręż dzika – kol. Władysław Sadżuga – 1979r. 135,75 pkt.

(trofeum to eksponowano na wystawach w Czechosłowacji w 1980r. oraz Bułgarii w 1981r.)

- parostki sarny – kol. Piotr Miechowicz – 1990r. – 117,30 pkt.

- wieniec byka – kol. Piotr Miechowicz – 1991r. – 211,14 pkt.

- wieniec byka – kol. Piotr Miechowicz – 1991r. – 210,74 pkt.

 

W latach 60 i 70 ubiegłego wieku Koło Łowickie współpracowało ze szkołami położonymi na terenie obwodów łowieckich.

 

Liczba członków Koła w pierwszym okresie działalności koła wynosiła około 13 osób w tym 2-ch selekcjonerów. Obecnie Koło liczy 79 członków w tym 35-ciu selekcjonerów oraz 15-tu stażystów.

 

Znaczące wydarzenia z życia koła:

  1. Obchody 25-lecia założenia Koła, które odbyły się w lutym 1985r. na terenie byłego Kombinatu PGR w Bezledach.
  2. Obchody 40-lecia istnienia Koła odbyły się w dniu 21.01.2000r. z udziałem pocztów sztandarowych sąsiednich Kół Łowieckich, władz Okręgowego Zarządu PZŁ w Olsztynie oraz zaproszonych gości.
  3. W 2000r. zamówiono i następnie dostarczono z Czech w dniu 15.01.2001r. 5 szt. danieli, z tego 1 byk i 4 łanie. Przesiedlone daniele ulokowano w Leśnictwie Gaworowo.
  4. Z dobrowolnych składek członków Koła ufundowano sztandar, który został poświęcony w dniu 15.11.2003r.
  5. W październiku 2005r. staraniem członków Koła, wybudowano Leśnictwie Gaworowo kapliczkę poświęconą św. Hubertowi.
  6. W dniu 3.11.2005r. Koło Łowieckie zostało odznaczone przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich – Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack